Вицове » Баба Меца

Вицове за Баба Меца

В тази категория има 162 вица, разпределени в 11 под-страници.

Оценка: 4 от възможни 10 - общо: 10526

За да не се сърдят и другите баби! Освен Честита Баба Марта...
Честита баба Меца, баба Яга, баба Цоцолана, бабината ви Трънкина и не на последно място на баба ти Хвърчилото!

Добавен преди 2 месеца 21 Преглед

Кума Лиса, Баба Меца и Кумчо Вълчо ще ги взимат войници. Отишли на военна комисия. Първо влиза Кумчо Вълчо. Показват му един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорил Кумчо Вълчо.
- А това какво е? - показват му една тухла.
- Тухла четворка.
- Правилно. Отиваш в строителни войски.
Влиза Кума Лиса. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Кума Лиса.
- А това какво е? - показват и една тухла.
- Тухла.
- Правилно. И ти отиваш в строителни войски.
Отвън Баба Меца ги пита:
- Как се уредихте за строителни войски?
- О-о-о, много лесно. Първо ти показват някаква тъпня. Ти казваш че не знаеш какво е. После ти показват една тухла. Казваш че е тухла и си готова за строителните войски.
Влиза Баба Меца. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Баба Меца.
Военната комисия си замълчала. Баба Меца се огледала:
- Тука трябва да има и една тухла.
- О-о-о-о! Значи така? Чудесно! Отиваш в разузнаването.

Добавен преди 4 месеца 28 Преглед

Лъвът направил трудов ден в гората със задължително присъствие на всички животни. Само заекът не дошъл. Лъвът пратил баба Меца да го повика. Тя отишла, но на вратата на къщата на заека имало табела: "Еб*м!".
Мечката се върнала и разказала всичко на лъва. Той поклатил глава и казал:
- Нека! И аз като млад така правех...
Минало време, лъвът направил нов трудов ден. Пак само заекът отсъствал. Пак мечката отишла да го вика и намерила пак същата бележка на вратата. Лъвът пак не се разсърдил. Но когато и на трети трудов ден пак само заекът не се появил, лъвът лично отишъл да го извика. Гледа бележката на вратата, влиза и гледа заекът... хрупа морков.
- Какво еб*ш ти бе, зайо?
- Еб*м ти трудовия ден!

Добавен преди 10 месеца 19 Преглед

Вълкът и заекът видяли баба Меца заспала на горската поляна. А до нея се мъдрела бутилка ракия. Дългоухият предложил:
- Хайде да излокаме заедно това шише!
Хищникът го възпрял:
- Ти - луд ли си, бе? Нали - мечката като разбере - ще ни откъсне главите?
Заекът му се присмял:
- Ти си бил голямо шубе, бе! Ако сме спокойни и хладнокръвни - нищо лошо няма да ни се случи! Когато тоя рунтав китеник попита кой е изпил ракията - ние ще се облещим, все едно - нищо не знаем!
И така, заговорниците изпили до капка спиртното питие.
На другия ден, когато двамата пак се разхождали заедно, право срещу тях се задала разярена мечката. Тя се изправила на задни лапи и изревала страховито:
- КОЙ МИ ИЗПИ РАКИЯТА?!
Вълкът се облещил срещу нея като невменяем! А заекът му казал снизходително:
- Ей, Вълчо, айде стига си се блещил такъв, бе! Що не си признаеш?

Добавен преди 11 месеца 10 Преглед

В гората се разчуло, че ще се отваря нов магазин с ниски цени.
Рано-рано отпред се образувала огромна опашка.
Най-отпред били най-големите тежкари - баба Меца, Кумчо Вълчо и Кума Лиса.
По едно време време заекът започнал да разбутва опашката и да вика:
- Може ли да мина отпред?
Когато стигнал до лисицата, тя го пернала с опашката и го бутнала назад.
Дългоухият отново взел да си пробива път. Когато стигнал до вълка, оня му праснал една тупаница и го запратил далече настрани.
Любителят на моркови за трети път се запровирал из навалицата. Когато стигнал до мечката, тя го хванала за ушите и го хвърлила в едни бодливи храсти. Зайо Байо излязъл оттам, почистил се от тръните и въздъхнал:
- Е, то се е видяло, че днес няма да отварям магазина!

Добавен преди 12 месеца 16 Преглед

Зайо влиза в горската кръчма, отива до тезгяха, удря с лапа по него и виква:
- Бабо Мецо, ДАЙ ЕДНА РАКИЯ!
На Меца не и станало приятно, но му дала. На следващия ден пак.
- Бабо Мецо, дай една ракия!-и пак ударил по тезгяха.
На третия ден, като ударил по тезгяха и поискал ракия, Баба Меца му рекла:
- Слушай, Зайо! Давам ти ракията, ама ако още веднъж ми удариш тезгяха ще ти забода лапичката с ПИРОН!
На следващия ден влиза Зайо и пита:
- Бабо Мецо, имаш ли пирони?
- Нямам, Зайо.
- Тогава ДАЙ ЕДНА РАКИЯ! - и ударил по тезгяха...

Добавен преди 1 година 18 Преглед

Животните от гората пътували с влак до училището. Веднъж другите животни решили да скрият чантата на баба Меца. Тя като видяла, че я няма много се ядосала и извикала:
- Веднага ми върнете чантата!
- Няма да ти я върнем!
- Върнете ми я веднага!
- Няма да ти я върнем!
- Върнете ми я, да не стане като миналия път!
Животните се уплашили, върнали я и я попитали:
- Ама бабо Мецо, какво стана миналия път?
- Ами, не ми я върнаха...

Добавен преди 1 година 26 Преглед

В гората организирали Ленински съботник. Всички животни се събрали на уреченото място. Само Зайо Байо го нямало! Тогава, решили да го потърсят у дома му. Когато почукали на вратата, отвътре се чуло:
- Еб*м!
Животните решили да не го притесняват.
Но ето, че пак дошло време за Ленински съботник. И отново - дългоухият липсвал. Когато го потърсили у тях - чули глас зад вратата:
- Еб*м!
И го оставили на мира.
Но ето, че въпросното събитие се състояло за трети път. Ала от любителят на моркови нямало и помен. Животните се изтърсили пред къщичката му.
И оня пак се обадил:
- Еб*м!
Баба Меца се ядосала:
- Тоя тарикат няма вечно да се скатава. Сега ще го измъкна за ушите!
И без да се церемони повече, тя отворила вратата и влязла вътре. И що да види? Нашият герой се бил разплул в леглото си. А до него - ни партньорка, ни дявол! Мечката изръмжала:
- Ти, що лъжеш, бе? Какво еб*ш, като си съвсем сам?
Заекът отговорил:
- Е, как какво? Еб*м ти Ленинския съботник!

Добавен преди 2 години 19 Преглед

Навремето, заекът и вълкът били приятели. Веднъж, двамата се разхождали заедно из гората. Не щеш ли, на една полянка те видели баба Меца да спи дълбок сън. А до нея се мъдрело шише първокласно уиски! Дългоухият предложил:
- А, бе, Вълчо - докато тоя кафяв китеник дреме - я да вземем да се почерпим, а?
Хищникът се задърпал:
- Айде, стига глупости! Нали, Мецана после ще ни откъсне главите, бе?
Заекът го изгледал презрително:
- Ти си бил голямо шубе! Какво като ни пита? Ние, само ще се облещим силно. Един вид - нищо не знаем!
Речено-сторено! Заговорниците гепили шишето с кехлибарената течност. И после - дружно го излокали!
На другия ден, двамата отново се разхождали из гората. Внезапно, пред тях изскочила баба Меца. Тя изревала свирепо:
- КОЙ МИ ИЗПИ УИСКИТО?!
Вълкът си спомнил уговорката от предишния ден. И се облещил на макс!
А Зайо му казал снизходително:
- Ей, Вълчо! Айде стига си се блещил, бе! Що не вземеш да си признаеш?

Добавен преди 2 години 14 Преглед

Вървяла си Кума Лиса през гората и видяла, че Гаргата лети наобратно.
- Ей, Гарго, защо летиш наобратно?
- Нали е демокрация, Лисо?! Правя каквото си искам.
- Хубаво нещо била демокрацията! - казала си Лиса и започнала и тя да върви със задника напред. Както си вървяла така, от един храст изскочил Кумчо Вълчо и докато Лиса се усети, я изненадал отзад. Опомнила се тя и го попитала:
- Вълчо, какво е това сега, защо го направи?
- Нали е демокрация, Лисо?! Правя каквото си искам.
Продължила Лиса, но и Зайо, и Меца, също я изненадали отзад. Ядосала се, тръгнала тя да търси Гаргата и какво да види - лети си тя отново напред.
- Гарго, защо ме подлъга с тая демокрация? Цялата гора ми се изреди заради тебе!
А Гаргата и отговорила:
- Ами, Лисо, това е положението! За нас горе е демокрация, а за вас долу си е чисто е*ане!

Добавен преди 2 години 34 Преглед

Едно време, заекът и вълкът били приятели. Веднъж двете животни се разхождали заедно. Тогава на една полянка видели баба Меца потънала в дълбок сън! А до нея се търкаляла бутилка отлежала гроздова. Зайо Байо предложил:
- Хей, приятелю! Сега е момента за апартамента! Хайде да се почерпим с тая хубава ракийка!
Вълкът възразил:
- Стига, бе! Та нали мечката като разбере - ще ни откъсне главите?!
Дългоухият го изгледал презрително:
- Ти си бил голямо шубе, бе! Когато тоя ходещ китеник попита кой е изпил ракията, ние ще се облещим учудено все едно нищо не знаем!
Речено-сторено! Бутилката гроздова била изкъркана за отрицателно време!
На другия ден, баба Меца срещнала двамата заговорници! Озъбила се зловещо срещу тях и изръмжала свирепо:
- КОЙ МИ ИЗПИ РАКИЯТА?!
Вълкът си спомнил за уговорката със своя приятел. И се облещил на макс с върховно недоумение!
А заекът казал снизходително;
- Еее, Вълчо, какво се блещиш такъв, бе? Що не вземеш да си признаеш?

Добавен преди 2 години 16 Преглед

Кума Лиса, Баба Меца и Кумчо Вълчо ще ги взимат войници. Отишли на военна комисия. Първо влиза Кумчо Вълчо. Показват му един автомат Калашников.
- Какво е това?
- Не знам - отговорил Кумчо Вълчо.
- А това какво е? - показват му една тухла.
- Тухла четворка.
- Правилно. Отиваш в строителни войски.
Влиза Кума Лиса. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Кума Лиса.
- А това какво е? - показват и една тухла.
- Тухла.
- Правилно. И ти отиваш в строителни войски.
Отвън Баба Меца ги пита:
- Как се уредихте за строителни войски?
- О-о-о, много лесно. Първо ти показват някаква тъпня. Ти казваш, че не знаеш какво е. После ти показват една тухла. Казваш че е тухла и си готова за строителните войски.
Влиза Баба Меца. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Баба Меца.
Военната комисия си замълчала. Баба Меца се огледала:
- Тука трябва да има и една тухла.
- О-о-о-о! Значи така? Чудесно! Отиваш в разузнаването.

Добавен преди 2 години 15 Преглед

За да не се сърдят и другите баби! Освен Честита Баба Марта...
Честита баба Меца, баба Яга, баба Цоцолана, бабината ви Трънкина и не на последно място на баба ти Хвърчилото!

Добавен преди 2 години 22 Преглед

Баба меца слага мечетата да спят, но те я врънкат:
- Бабоооо, куклен театър, куклен театъъъъър!
- Добрееее! – кандисва баба Меца, дръпва от полицата над камината два човешки черепа, нахлузва ги на лапите си и започва диалог:
- А бе, Пешо, тука дали има мечки, бе?
- Ба, ти пък, откъде тука мечки, бе?

Добавен преди 3 години 45 Преглед

Кума Лиса, Баба Меца и Кумчо Вълчо ще ги взимат войници. Отишли на военна комисия. Първо влиза Кумчо Вълчо. Показват му един автомат.
- Какво е това?
- Не знам! – отговорил Кумчо Вълчо.
- А това какво е? – показват му една тухла.
- Тухла четворка.
- Правилно. Отиваш в строителни войски.
Влиза Кума Лиса. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам! – отговорила Кума Лиса.
- А това какво е? – показват и една тухла.
- Тухла.
- Правилно. И ти отиваш в строителни войски.
Отвън Баба Меца ги пита:
- Как се уредихте за строителни войски?
- О-о-о, много лесно. Първо ти показват някаква тъпня. Ти казваш, че не знаеш какво е. После ти показват една тухла. Казваш че е тухла и си готова за строителните войски.
Влиза Баба Меца. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам! – отговорила Баба Меца.
Военната комисия си замълчала. Баба Меца се огледала:
- Тука трябва да има и една тухла.
- О-о-о-о! Значи така? Чудесно! Отиваш в разузнаването...

Добавен преди 3 години 24 Преглед
Вижте още...