Вицове » НОИ

Вицове за НОИ

В тази категория има 27 вица, разпределени в 2 под-страници.

Оценка: 1 от възможни 10 - общо: 1428

Когато бяхме деца, казвахме на тези които не виждат добре и носят очила, на галено - "Цайс"... Чак сега разбирам защо новата единна електронна система на НАП, НОИ и АБ, които трябва да виждат всичко... се казва "ЦАИС" (Централизирана Административна Информационна Система) .

Добавен преди 3 месеца 4 Преглед

Учени доказаха, че човек може да запази работоспособността си до 95 години. Спонсор на изследването е НОИ.

Добавен преди 7 месеца 20 Преглед

Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Ходят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!

Добавен преди 7 месеца 23 Преглед

МВР - Муфтим Ви Редовно
КАТ - Кинти, Ако не Тупалка
ЦИК - Цакай Иначе К**
ССД - Сбирщина Селски Диваци
ДСК - Добре Скрихме Кинтите
КТБ - Как Те Баламосахме
ЦКБ - Цинични Касиерки и Брокери
БАН - Бате Акъл Немаш
НОИ - Национален Обиращ Институт
СОУ - Сополанкото от Основното Училище

Добавен преди 8 месеца 5 Преглед

Учени доказаха, че човек може да запази работоспособността си до 98 години.
Спонсор на изследването: НОИ

Добавен преди 9 месеца 15 Преглед

Добре де, не можа ли да праснат Кредитния регистър, место Търговския и Нои...

Добавен преди 10 месеца 10 Преглед

Нова религиозна секта в България - "Свидетелите на НОИ."
Ходят и питат:
- А вие вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?

Добавен преди 13 месеца 19 Преглед

Ей, хора...!!! Стига с тоя фотошоп на профилните Ви снимки. От НОИ ги гледат и вдигат пенсионната възраст.

Добавен преди 1 година 21 Преглед

Съобщение от НОИ:
- "Тези които не успеят да се пенсионират (починат преди пенсията ), след кремацията ще продължат да работят в пясъчни часовници..."

Добавен преди 2 години 7 Преглед

За Бюрокрацията в България. Какво е необходимо, за да изпиете чаша вода от чешмата в собствената си фирма:
1. Копие на съдебното решение за регистрация на фирмата.
2. Копие от дружествения договор (за дружества).
3. БУЛСТАТ - копие, нотариално заверено.
4. Данъчна регистрация - копие, нотариално заверено.
5. Договор за наем - копие, нотариално заверено, 2 екземпляра.
6. Разрешение от наемателя за ползване на водата.
7. Разписки (копие) за платени сметки за вода за последните 6 месеца.
8. Анализ от НИМХ за възможност за пиене на вода.
9. Разрешително от Районното управление на МВР за пиене на вода.
10. Химически анализ на водата от Катедра Химия при БАН - оригинал и нотариално заверено копие.
11. Анализ на водата за съставки на вредни вещества, издадено от ХЕИ - оригинал и нотариално заверено копие.
12. Декларация, че доброволно желаете да пиете от чешмата.
13. Измерване на температурата на водата, заверено от ХЕИ.
14. Описание на чашата, използвана за изпиване на водата, заверена от ХЕИ.
15. Молба за изпиване на чаша вода, подписана от лицето.
16. Удостоверение от НОИ за платени здравни осигуровки.
17. Подпис на двамата родители, че са съгласни лицето да пие вода; ако един или двамата родители са покойници - нотариално заверено копие от смъртния акт.
18. Декларация за обема изпита вода.
19. Разрешение от ВИК за пиене на вода.
20. Съдебно удостоверение, че лицето и преди е пило вода.
21. Удостоверение за съдимост на лицето, което желае да изпие чаша вода
22. Лична карта на лицето.
23. Акт за раждане на лицето.
24. Лична карта на управителя на фирмата.
25. Акт за раждане на управителя на фирмата.
26. Актуална снимка на лицето.
27. Актуална снимка на чашата вода и на чешмата (2 бр.).
28. Удостоверение за платени данъци за предходната година на лицето.
29. Удостоверение, че лицето няма задължения към НОИ.
30. Декларация, подписана от чашата, че желае в нея да се налива вода.

Добавен преди 2 години 6 Преглед

Учените в БАН откриха еликсира на вечната младост. Сега човек може да работи до 85 години.
Спонсори на изследванията:
- Пенсионният фонд.
- НОИ.
- Здравната каса.

Добавен преди 3 години 9 Преглед

Надпис на гише "Пенсии" в сградата на НОИ:
- "Моля, носете си винаги очилата!"

Добавен преди 4 години 6 Преглед

"Моля, носете си винаги очилата!"
Надпис на гише "Пенсии" в сградата на НОИ.

Добавен преди 4 години 10 Преглед

ОББ - Обединени Банкови Бирници
МВР – Муфтим Ви Редовно
БАН - Бате Акъл Немаш
БДЖ – Боже Докарай ме Жив
УНСС - Ум Няма, Студент Става
НБУ – На Бъзик Успях
ЧЕЗ – Често Електрозахранването Замира
КАТ - Кинти, Ако не Тупалка
ЦИК - Цакай Иначе К*р
ССД - Сбирщина Селски Диваци
ДСК - Добре Скрихме Кинтите
КТБ - Как Те Баламосахме
ЦКБ - Цинични Касиерки и Брокери
НОИ - Национален Обиращ Институт
СОУ - Сополанкото от Основното Училище
УНСС - Учене Няма , Само С*кс
ГЕРБ – Големци се Еб*ват с Република България
БСП - Бързо скрий парите
ПИРЕОС – Приказните Истории РЕдовно Отмъкват Спестяванията
СЕМ - Съвет за Електронно Мародерстване
ВУЗ - Всякакво Учене Зарязал
ХТМУ - Химиците Тук Може би Успяват
ВИАС - Вече Искам Архитект да Стана
УАСГ - Ужасяващи и Абсурдни СГради
НБУ - Някакви Балами в Университет
НАТФИЗ - Некадърни Артисти Тук Фиркат И Запиват
ВИТИЗ - Всички Искат Театър И Забава
УНСС - Утре Носете Съответната Сума

Добавен преди 4 години 24 Преглед

НОИ събрал всички животни в ковчега и ги изнудил да си платят осигуровките…

Добавен преди 6 години 4 Преглед
Вижте още...