Вицове » Старост

Вицове за пенсионери

В тази категория има 188 вица, разпределени в 13 под-страници.

Оценка: 8 от възможни 10 - общо: 19502

Пенсионер говори на чурката си:
- Е... наборе, наборе заедно се родихме, а ти пръв умря!

Добавен преди 10 години 4 Преглед

Поздрав по радиото:
Погребална Агенция "Живот и здраве" поздравява Пенсионерски Клуб "Вечна младост" с песента "И вие при нас ще дойдете".

Добавен преди 10 години 1 Преглед

ВИДОВЕ ПЕШЕХОДЦИ

Пешеходец - това е същество с брой на краката от два до четири, намиращо се извън транспортно средство на пътя и не извършващо работа по него...

Основно общността на пешеходците може да се раздели на две основни подгрупи:
пешеходец безопасен (например: пешеходец подземен, пешеходец обучен, пешеходец наплашен и т.н.) и пешеходец немислещ (описан в настоящата класификация).

1. Пешеходец немислещ антропоморфен.

1.1. Леличка безмислена.
Описание:
Особа от женски пол, на неопределена възраст, често с една или няколко торби. Пресича платното с постоянна скорост, в напълно сомнамбулическо състояние, не гледа въобще наникъде - нито наляво, нито надясно, нито напред. Среща се повсеместно, максимална вероятност за излизане на
платното - края на работния ден. Категория на опасност по 5-бална скала - 3.

Препоръчвани действия при среща:
При забелязване на пътя - в никакъв случай не използвайте клаксона!!! Тук с висока степен на вероятност може да сработи "ефекта на хаотичната осцилация"! (по-подробно за него виж по-долу) Намалете скоростта, изчислете траекторията и заобиколете, съблюдавайки безопасна дистанция.

Методи за борба:
а) упражнение "свирка изотзадзе" - колкото може по-незабелязано се промъкнете зад гърба на индивида; намирайки се точно зад гърба му, рязко натиснете клаксона. В случай на отсъствие у индивида на устойчива ремиссия - да се повтаря упражнението при всяка следваща среща, до поява на навици за безопасно поведение на пътя;

б) движение със свалени гърнета;

в) движение с включени къси светлини.

1.2. Бабичка безмозъчно напираща.
Описание:
Особа от женски пол, в предпенсионна или пенсионна възраст, често въоръжена с бастун. Пресича платното с крайно решително изражение на лицето, гледайки само напред, с постоянна или нарастваща скорост. Среща се повсеместно, най-вероятни места за локализация - пазари и мини-пазари, хранителни магазини, и прилежащите им пътища. Категория на опасност по 5-бална скала - 3.

Препоръчвани действия при среща:
При забелязване на пътя ясно и недвусмислено декларирайте своите по-нататъшни действия. За целта или спрете и я пропуснете или продължете движението си без да променяте скоростта си и да сменяте платното, като непрекъснато свирите с клаксона. В случай че не искате да използвате
клаксон или да спирате, намалете скоростта, изчислете траекторията и заобиколете, съблюдавайки безопасна дистанция.

Методи за борба:
а) "свирка изотзадзе";
б) движение със свалени гърнета.

1.3. Пенсионер склерозирал.
Описание:
Особа от мъжки или женски пол, в пенсионна или свръхпенсионна възраст. Паникьосан се оглежда наоколо, започва да пресича платното неочаквано и немотивирано. При най-малък признак на опасност сработва "ефекта на хаотичната осцилация", при който индивида започва да се мята в пределите на платното, като изпреварва с половин секунда всички ваши маневри предприети за избягване на сблъсък. Среща се повсеместно, най-вероятни места за
локализация - спирки на градския транспорт. Категория на опасност по 5-бална скала - 5.

Препоръчвани действия при среща:
Спрете и го пропуснете.

Методи за борба:
Непобедим, понеже да го учиш е късно а да го убиеш - жалко...

1.4. Алкохолик суисидиален.
Описание:
Особа, като правило от мъжки пол, с неопрятен вид, на неопределена възраст и социално положение. Характерна особеност - пиян като талпа. Платното пресича с изменяща се скорост, по странна и непредсказуема траектория. Пътната
обстановка абсолютно не го вълнува. Поглед мътен, в пространството, по-рядко - в краката. Може да пресича платното в компанията на себеподобни, което сериозно снижава и без това невисоките шансове за избягване на ПТП. Любим прийом - неочаквано да падне на средата на платното, след което дълго да се опитва да стане и да продължи движението си. Среща се, като правило, вечер, най-вероятни места за локализация - изходи от дворове и кръчми, а също така спирки на градския транспорт и в околностите на денонощни магазинчета и павилиончета. Категория на опасност по 5-бална скала - 4.

Препоръчвани действия при среща:
При наличие на свободно време - спрете, махнете го от платното, по възможност проведете разяснителна работа. В противен случай - намалете скоростта до минимум, внимателно изчислете траекторията, с особено внимание заобиколете на максимална дистанция.

Методи за борба:
а) тривиален бой по манерката;
б) движение със свалени гърнета.

1.5. Деца.
Описание:
Малолетни особи от мъжки (по правило) пол. Характерна особеност - абсолютна липса на мислене. На платното обикновено излизат на групи по 2-3 индивида, понякога се придвижват не напряко на движението на автомобилите а успоредно... Могат да започнат на платното игра на гоненица, криеница, прескочи кобила и други. Траектория на движение - хаотична и непредсказуема. Инстинкт за самосъхранение, познаване на ЗДвП и умение да анализират пътната обстановка - напълно отсъстват. Среща се повсеместно, най-вероятни места за локализация - околностите на общообразователни учреждения, изходи на
дворове. Категория на опасност по 5-бална скала - 6.

Препоръчвани действия при среща:
Спрете и го пропуснете.

Методи за борба:
а) глобално - внедряване и пропагандиране в широките народни маси на идеите за контрацептивите;
б) локално - възпитателна работа, а именно: спрете, поговорете, почерпете с бира (по възможност), повозете, обяснете правилата за безопасно пресичане на пътя. Странно, но работи...

1.6. КАТ.
Описание:
Служители на КАТ, намиращи се на платното извън транспортното средство типа "луноход". Характерна особеност - уверени са, че извършват на платното някаква работа. Това твърдение не съответства на истината, което позволява да причислим дадения подвид антропоморфни особи към ПЕШЕХОДЦИТЕ (Вж. определението в началото на класификацията). Снабдени с хранилки и радари. Срещат се повсеместно, най-вероятни места за локализация - близо до сложни кръстовища, ЖП прелези, участъци от пътя с полуизтрита маркировка, участъци с немотивирано ограничение на скоростта, спорни или незабележими пътни знаци и т.н. Категория на опасност по 5-бална скала - 2.

Препоръчвани действия при среща:
В момента на спиране бъдете трезвен, имайте подръка документи за използваното транспортно средство и шофьорска книжка със съответстваща категория, или адекватна на липсващите компоненти сума пари. По възможност заобикаляйте представителите на този подвид от племето на пешеходците,
намирайки се извън зоната на визуален контакт (например, в лявото платно, скрит зад някой тежкотоварен автомобил, движещ се в дясното платно). След заобикалянето -предупредете насрещните транспортни средства за приближаващата се опасност с примигване с дългите светлини.

Методи за борба:
а) в случай на противозаконни действия на служителя на КАТ - обърнете се към службата за собствена безопасност (по желание);
б) в случай на спорна ситуация - точно знание на съответстващи членове от ЗДвП, също така на законови и подзаконови актове, и тяхното цитиране (по възможност);
в) във всички останали случаи - давате на служителя на КАТ колкото може по-малка сума пари.

Добавен преди 10 години 1 Преглед

1. Как е пенсионер на немски? Исхабен-х*й.
2. Как е пенсионер на унгарски? Хептен-мекечек.
3. Как е на турски телевизор? Сеир-сандък.
4. Как е на турски футболист? Топ-серсемин.
5. Как е на турски алпинист? Баир-будала.
6. Как е на турски парашутист? Чадър-бабаит.
7. Как е на турски ле*едово езеро? Юрдек-гьол.
8. Как е на турски касетофон? Джангър-сандък.
9. Как е пчела на унгарски? Бере-мед.
10. Как е оса на унгарски? Не-бере-мед.
11. Как е търтей на унгарски? Е*е-не-бере-мед.
12. Как е на китайски съпруга? Чат пат чук (чу ма).
13. Как е на китайски любовница? Бая чук.
14. Как е на китайски съпруг? Ах мак (мух льо).
15. Как е на китайски любовник? Ах пак.

Добавен преди 10 години 1 Преглед

1. Как е пенсионер на немски? * Исхабен-х*й *

2. Как е пенсионер на унгарски? * Хептен-мекечек *

3. Как е на турски телевизор? * Сеир-сандък *

4. Как е на турски футболист? * Топ-серсемин *

5. Как е на турски алпинист? * Баир-будала *

6. Как е на турски парашутист? * Чадър-бабаит *

7. Как е на турски ле*едово езеро? * Юрдек-гьол *

8. Как е на турски касетофон? * Джангър-сандък *

9. Как е пчела на унгарски? * Бере-мед *

10. Как е оса на унгарски? * Не-бере-мед *

11. Как е търтей на унгарски? * Е*е-не-бере-мед *

12. Как е на китайски съпруга? * Чат пат чук ( чу ма ) *

13. Как е на китайски любовница? * Бая чук *

14. Как е на китайски съпруг? * Ах мак ( мух льо ) *

15. Как е на китайски любовник? * Ах пак *

Добавен преди 10 години 1 Преглед

Пенсионер гледа предаването "В света на животните". На екрана се боричкат две мъжки хлебарки... Малко по-встрани стои женската. Най-после единият убил другия, приближил се към женската и я.... Оправил.
Старецът изключил телевизора и съкрушен - поклатил глава:
- Навсякъде е така: насилие и с*кс, с*кс и насилие.

Добавен преди 10 години 1 Преглед

Някои признаци, че скоро има избори:

1) По телевизията ден и нощ рекламират хора, който съдейки по всичко, им растат криле на гърба.
2) В пощенската кутия започват да идват листовки от същите "ангели".
3) Във вестниците се появяват статии със заглавия "Богатсво и честност в един човек", "Ние вярваме в теб!"
4) Изведнъж осъзнавате, че през цялото време някой се "притеснява" за вас. Почват се разни показни акции - кой засадил дръвче, кой боядисал пейка, кой купил термо-кана на пенсионер (сякаш миналата година някой ги е спирал)
5) По спирките вместо надписа "Забранено лепенето" има плакати с надписи "Заедно да спрем мърсотията".
6) Журналистите са с повишени доходи поне месец (виж точка 3)

Добавен преди 10 години 3 Преглед

Пенсионер всяка сутрин отивал до будката за вестници, купувал си вестник, поглеждал първата му страница и го изхвърлял в близкото кошче за боклук.
- Защо правите така? - не се сдържал един ден вестникарят.
- Защото търся един некролог и все го няма.
- Но некролозите са на задните страници на вестника!
- Този, който аз търся, обезателно ще бъде на първа страница...

Добавен преди 10 години 2 Преглед

Kратък курс по унгарски:
пчела = беремед
оса = неберемед
търтей = ебенеберемед
пенсионер = хептенмекечек
банкомат = серекеш

Добавен преди 10 години 4 Преглед

В църквата шеф на охранителна фирма се молил на Бога:
- Помогни, Боже, борчетата да са здрави, пари да носят..., помогни и тоя тир с бензин да мине границата... и ни пази от пандиза...
За момент дочул в другия ъгъл пенсионер да нарежда:
- Боже, моля ти се нека ми стигне пенсията и този месец за хляб... и за мляко..., и да мога и тока да платя...
Веднага борецът притичал при стареца и ядосано му казал:
- Hа ти сто марки и стига си врънкал Господа за глупости!

Добавен преди 10 години 1 Преглед

- Чедо, дай ми 3 хляба - казва пенсионер на продавачката.
- Господине, ще ви стане корав! - посъветвала го продавачката.
- Дай ми тогава 6!

Добавен преди 10 години 11 Преглед

Буди се през нощта един пенсионер и гледа, че крадец "шета" из къщата - рови по чекмеджетата.
- Какво търсите? - пита пенсионерът.
- Пари - казва крадежът.
- Хм... Събудете ме, ако намерите някакви.

Добавен преди 10 години 7 Преглед

Пенсионер в почивна станция се запознава с възрастна дама на неговата възраст. От дума на дума стигат до професиите и той казва:
- Аз съм представител на най-древната професия. Спя за пари.
- ??
- Нощна охрана съм, бе...

Добавен преди 10 години 1 Преглед

КАК ДА ПРИГОТВИМ ОМЛЕТ?
Няколко бързи рецепти
По учебник: вземете две яйца...
По чеченски: вземете две яйца за заложници...
По цигански: откраднете 2 яйца...
По еврейски: купете четири яйца на цената на две, останалите 2 продайте...
По български: купете от евреина 2 яйца...
По мутренски: купете 2 яйца на цената на четири. Най-добре от Фаберже...
По съседски: помолете комшията да ви услужи с две яйца...
По пенсионерски: наредете се на опашката за яйца...
По студентски: вземете водата, в която някога сте варили яйца...
По американски: продайте на евреина 4 шибани яйца на цената на 2. С парите – идете в McDonalds!
По английски: изчакайте закуската...
По селски: вземете една кокошка и почакайте да снесе...
Ала Дьо Сад: откъснете му двете яйца...
По арабски: в чест на Аллах хванете датчанина за яйцата…

Добавен преди 10 години 2 Преглед

Двама пенсионери седят и разговарят. По едно време единият извиква:
- Я, виж онзи пенсионер пие вода.
- Е, и?
- Ял е нещо, мръсникът!

Добавен преди 10 години 1 Преглед
Вижте още...