Вицове » Монаси

Вицове за монаси и монахини

Шеги за отчето, попове и попадии, монахини и монаси, хумор за свещеници и отчета и всякакви религиозни вицове.
В тази категория има 915 вица, разпределени в 61 под-страници.

Оценка: 10 от възможни 10 - общо: 24977

Две монахини отишли на пазар и се забавили много.
- Сестро Мария, вече е тъмно, а ние все още сме далече от манастира.
- Да, сестро Захаринке, а забеляза ли, че един мъж ни следва?
- Да. Какво ли иска?
- Логично: да ни насили.
- Какво ще правим?
- Логично: ще се разделим. Ти натам, аз насам.
Мъжът последвал сестра Захаринка. Сестра Мария пристигнала в манастира притеснена. След един час идва и сестра Захаринка.
- Какво стана?
- Логично: започнах да бягам, а той - също.
- И после?
- Логично: той ме настигна.
- Боже мой! И ти какво направи?
- Логично: вдигнах си роклята.
- Сестро!!! И какво направи той?
- Логично: свали си панталона.
- И после?
- Логично! Не е ли очевидно?
Една монахиня с вдигната рокля бяга много по-бързо от мъж със свалени панталони!

Добавен преди 2 дни 8 Преглед

Млад послушник пристига в манастир и игуменът го развежда да го запознае с порядките в манастира.
Влизат в една стая, в която има маса отрупана с всевъзможни вкусотии и игуменът казва:
- Тук, чадо мое можеш да ядеш, когато и каквото поискаш всеки ден, само в петък - не!
Влизат в друга стая с маса с всякакви маркови питиета.
- Тук, чадо мое можеш да пиеш когато и каквото си поискаш всеки ден, само в петък - не!
Влизат в трета стая, пълна с раса, килимявки и прочее попски облекла.
- Тук, чадо мое можеш да се преобличаш колкото искаш, всеки ден, само в петъка - не!
Накрая го въвежда в една малка стая, където има един долап, отваря долапа и се вижда гол задник.
- Тук, чадо мое, можеш да идваш и да чукаш колкото искаш, само в петък -не!
Младият послушник бил много доволен и казал на игумена:
- Отче Игумене, всичко в манастира много ми харесва и с радост ще остана да служа на Бога, но защо мога да ползвам всички тези блага през всички дни, освен петъка?
- Защото, чадо мое, в петък ти ще си дежурен по долап.

Добавен преди 2 седмици 14 Преглед

‎- Отче, кажете ми, възможно ли е да говориш с мъртвите? ‎
‎- Да. Само че те не отговарят.‎

Добавен преди 2 седмици 12 Преглед

Тръгнал попа на лов една съботна сутрин с мотора, но накрая на селото се сетил, че е забравил патроните с едри съчми... Обърнал и се върнал в къщи, и кво да види... Клисаря опъва попадията като за световното... Скокнали те, когато попа отворил вратата с пушката в ръце...
Попадията започнала да нарежда:
- Прости ми попе греха!
- С теб после ще се разправям! - казал попа и се обърнал към клисаря.
- А ти прелюбодеецо застани до стената и си разтвори широко краката, защото ще те гръмна в кесиите...
- Моля ти се дядо попе... За пръв път ми е... Дай ми възможност да изкупя греха си?
Попа помислил и рекъл:
- Добре тогава... Разклати ги... Може пъ и да не улуча...

Добавен преди 2 седмици 15 Преглед

На изповед.
- Отче, съгреших. Нарекох един младеж "кучи син".
- Какво те накара да го наречеш така, дъще моя?
- Той, без мое позволение се докосна до ръката ми.
- Така ли? (хваща я за ръката)
- Да, свети отче.
- Но това не е причина, за да го наречеш кучи син.
- След това ме съблече.
- Така ли? (съблича я)
- Да, свети отче.
- Но и това не е повод да го наречеш кучи син.
- След това си вкара онова нещо, знаете къде.
- Така ли? (вкарва своето нещо, знаете къде).
- Да, свети отче.
- Но и това не е причина да го наречеш кучи син.
- Но той имаше сифилис, свети отче!
- Ах, кучият му син!

Добавен преди 3 седмици 10 Преглед

Една монахиня не спирала да хълца и отива на доктор.
- Докторе, хълцам вече две седмици без да спирам.
Докторът я преглежда и казва.
- Хмм... Вие сте бременна, сестро.
Тръгва си монахинята и разказва в манастира за бременността. На следващия ден майката игуменка отива при доктора и му кресва.
- Как Ви хрумна тази глупост да кажете такова нещо на една монахиня. Не Ви е срам!
Докторът отговаря:
- Ами, направих го, за да я посплаша малко. за да спре да хълца.
- Аха... Е, този, когото уплашихте, е епископът, хвърли се от камбанарията.

Добавен преди 3 седмици 19 Преглед

Драган бил женен, но имал голям мерак на малката балдъза. Чудел се как да и посегне, че не било редно, грехота, но мерака силен. В селската кръчма се събирали попа, даскала и кмета. Те като елит на селото, бистрели на винце и ракийка политиката и решавали проблемите на селото.
Драган бил хитрец. Една вечер си намазал с катран лицето, турил си рогата от коча дето заклали миналата зима и почукал късно посред нощ на прозореца на даскало.
- Даскале, аз съм Сатаната! Ако Драган не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село!
Три пъти подред нощ, тропал на прозореца на даскала и му говорел като Сатаната.
На другият ден в кръчмата. Даскала недоспал, изплашен разказал на попа и кмета за случката:
- Попе, ти си божи човек. Нощеска при мен идва Сатаната и ми каза, че ако Драган не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село.
Попа:
- Даскале, снощи тъй са беше накълвал с онази пивка ракия, че и св. Петър може да си видял.
Драган слушал от съседната маса.
Вечерта пак се дигизирал и при кмета:
- Кмете, аз съм Сатаната! Ако Драган не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село!
И пак три пъти му тропал на прозореца.
Вечерта кмета изплашен, треперещ споделил за случката:
- Попе и на мен ми се яви Сатаната. Каза, ако Драган не... малката балдъза, мор за цяло село. Кво ще правим?
Попа:
- Кмете, от блаженото ще е. То мазните паржоли дето ги яде снощи, тъй действат тежко на стомаха и човек сънува кошмари.
Драган пак чул и вечерта посетил дегизиран попа. Три пъти му тропал на прозореца и три пъти му казвал, че е Сатаната и ако Драган не чукне малката балдъза, мор за цяло село.
На другият ден още по обяд попа събрал кмета и даскала в кръчмата.
Попа треперещ, озърта се:
- И на мен ми се яви Сатаната. Боже, опази нас грешните! - кръсти се.
- Да вземем да направим нещо? То грехота. Боже, опази нас грешните! - пак се кръсти.
- Да отидем да говорим с баща и и момичето. Ей, там батя и наполовина да го тури, че барем половината село да спасим.
- Боже, опази нас грешните! - кръсти се.
Отишли при бащата на момичето да кажат за случката и да спасят селото от мор.
Попа:
- Бат Любене, голямо зло тегне над селото. Ей, на Сатаната са яви и на тримани и каза, ако Йовка не даде на батя си, мор за цяло село. Боже, опази! Ма грехота е, но нека Йовка да даде на батя си наполовина да го тури, че барем да спасим половината село.
Йовка слушала зад вратата и като чула, излязла и тропнала с крак:
- Или целия кат’ на кака, или мор за цяло село!

Добавен преди 3 седмици 10 Преглед

Свещеник никога няма да каже "мамка ти", той ще каже "сине мой".

Добавен преди 3 седмици 15 Преглед

В Рая един мъж и една жена се сприятелили. След това се влюбили и решили да се оженят. Отишли при Свети Петър.
- Свети Петре, искаме да се оженим.
- Чудесно - казал Свети Петър.
- Вървете си сега, а аз ще ви потърся, когато организирам нещата. Минали 2 месеца. Свети Петър не се обажда. Двойката пак отишла при него.
- Свети Петре, какво става по нашия въпрос?
- Работи се, работи се. Вървете си. Аз щом стана готов, ще ви се обадя. Минали 2 години Свети Петър все не се обажда. Двойката пак отишла при него.
- Искаме да питаме, какво стана по нашия въпрос?
- Работя, работя по въпроса. Не съм забравил. Щом стане готово, веднага ще ви се обадя. Минали 20 години Свети Петър все не се обажда и двойката загубила надежда. По едно време при тях дошъл един свещеник.
- Свети Петър ме праща да ви оженя. Зарадвали се мъжът и жената. Свещеникът ги венчал. И те заживели още по-щастливо. Но след 2 години се скарали и решили да се разведат. Пак отишли при Свети Петър - Искаме да се разведем. Тогава Свети Петър извикал:
- Абе вие луди ли сте бе? 20 години ми отне да намеря един единствен свещеник в Рая, който да ви ожени, а сега искате да се разведете. Как да ви разведа? Един свещеник успях да намеря, но тук адвокати няма въобще.

Добавен преди 4 седмици 13 Преглед

В едно селце докторът имал тайна връзка с даскалицата. Случило се, че забременяла обаче. Някак си успяла да скрие от селото, че е бременна. Като дошло време да ражда отишла тайно при доктора. След като родила му казала:
- Това дете си е твое и ти го оставям! - и си отишла.
Малко по-късно при доктора дошъл селския поп, който имал голям корем и се оплаквал от болки в стомаха. Докторът му
сложил упойка и му изрязал доста от тлъстините на корема. Като дошъл в съзнание попа чул:
- Попе, оказа се, че си бил бременен. Я виж какво хубаво бебе си родил!
Попът ошашавен взел бебето и го отгледал, като негово.
След години, когато вече бил остарял попа и легнал на смъртно легло, казал на сина си:
- Сине, трябва да ти призная една страшна тайна. Аз не съм ти баща, а съм ти майка. А баща ти е поп Киро от съседното село.

Добавен преди 4 седмици 15 Преглед

Седи си мъж в бара, пийва си водка. Покрай него минава монахиня, лови погледа на мъжа и му казва с укор:
- Как можеш да пропиляваш живота си в това пристанище на блудство и разврат?!
- Тук няма никакъв разврат, сестра...
- Ана - гневно отсича монахинята.
- Да, сестра Ана. Всичко е нормално, аз просто си пийвам.
- И това е противно на Господ! - гневно казва монахинята.
- А вие самата, сестра Ана, опитвала ли сте? - пита мъжът.
- Не! - възмутено възкликва монахинята.
- Тогава как можете да твърдите това? - учуден пита мъжът - Ето, сега ще ви поръчам едно питие и Вие сама ще се уверите като опитате...
- Никога! За да видят хората как монахиня пие спиртни напитки ли?
- Ще помоля да ви налеят в чаша за чай - казва мъжът.
Монахинята неохотно се съгласява.
Мъжът отива към бар-плота и казва на бармана, който е с гръб към него:
- Две водки, моля, но едната я налейте в чаша за чай!
Барманът се обръща и казва:
- Какво? Пак ли е дошла сестра Ана?

Добавен преди 4 седмици 20 Преглед

Прелюбодеец отива да се изповяда.
- Съгреших, отче!
- С коя, сине мой?
- С омъжена жена, отче. Но не мога да ти кажа името и, за да не я изложа...
- Да не би да е жената на кмета?
- Не, отче, не е тя.
- На шефа на пожарната?
- Не, и тя не е.
- Или Мари, която живее до банята?
- Не, отче, не е.
- Не мога да ти опростя греховете - казва свещеникът.
- За да заслужиш опрощение, трябва да си искрен пред Бога! Върви си с мир!
Грешникът излиза от църквата и влиза в отсрещното кафене.
- Опрости ли ти греховете? - питат приятелите.
- Не, обаче научих няколко нови адресчета...

Добавен преди 1 месец 15 Преглед

Млад мъж отишъл да се изповяда пред свещеник.
- Отче грешен съм.
- Успокой с е, синко. Кажи ми, защо мислиш че си грешен?
- Вчера се разхождах в парка и гледам отдалече, под едно дърво лежи красива гола жена.
- Това още не е грях, синко.
- Да, ама аз се приближих и се загледах.
- И това не е грях синко, но вече това е изкушение.
- Точно така. Изкушение и то голямо. След това мацката леко си раздвижи краката и ме погледна някакси игриво.
- Това вече е много силно изкушение, синко.
- А така. А аз през цялото време стоях като вцепенен, докато тя накрая си тръгна.
- Да, синко. Грешник си ти. Голям грешник. Много голям грях си направил, че не си се възползвал, ренде такова!

Добавен преди 1 месец 10 Преглед

- Как е името ти, сине мой?
- Бил Клинтън, отче!
- Какъв е твоя грях?
- Изневерих на жена ми с една стажантка!
- На колене! Опрощавам ти греха!
- Как е името ти, дъще моя?
- Хилари Клинтън, отче!
- Какъв е твоя грях?
- Щях да отрежа пениса на мъжа ми!
- На колене! Опрощавам ти греха!
- Как е името ти, дъще моя?
- Моника Люински, отче!
- Какъв е твоя грях?
- Правих свирки на президента в Белия дом!
- На колене! Всъщност... я по-добре - остани права!

Добавен преди 2 месеца 25 Преглед

Монах и монахиня пътуват с камила из пустинята, а камилата да вземе, че да издъхне. Трагедия.
И тук монахът казва на монахинята:
- Е, явно тук ще умрем, но дай да си представим, че вече сме в рая - да свалим тези окови дрехите си и да чакаме всевишната благодат!
Свалят дрехите си, а монахинята гледа монаха в областта между краката и пита:
- А какво е това???
- Това, сестро моя, е коренът на живота. Ако го поставя в теб, ще се роди живот.
- И КАКВО ЧАКАШ!!! ПОСТАВЯЙ ГО В КАМИЛАТА И ДА ТРЪГВАМЕ!!!

Добавен преди 2 месеца 18 Преглед
Вижте още...